Letterlievend » Aanbevolen romans

Klik hier om een tekst te typen.

'Maar in Annelies Verbeke’s nieuwe roman Dertig dagen bestaat niets zomaar eenzijdig. De tristesse en belachelijkheid van de Westhoek mogen onmiskenbaar zijn, de streek valt er niet toe te reduceren. Alphonse is er ziels­gelukkig: hij houdt van het landschap met zijn heuvels en zompige velden, van zijn stevige huis, van zijn werk als huisschilder, van zijn klanten, van zijn Kat. Die liefde is geen kwestie van ‘ondanks’ of ‘dankzij’, van oppervlakte of diepte, maar van een saamhorigheid die alle categorieën ontstijgt: ‘Het is kamervullende vertedering, niet in één punt gebald, oplichtende nevel.' ( Nina Wijers) 

.

 Het is 9 juli 1672. Op de dag dat de troepen van Lodewijk xiv Nijmegen belegeren, verdwijnt de jonge bruid van Caspar Sonmans. Zes jaar later, op de dag dat de Vrede van Nijmegen wordt getekend, vindt hij haar terug in de tijdelijke Franse ambassade, waar zij als maîtresse van markies Caloyanni spioneerde voor de Hollandse Staten-Generaal. Zij wil, nu de vrede een feit is, zo snel mogelijk de ambassade ontvluchten. Maar of de bedrogen Caloyanni dit over zijn kant zal laten gaan?