Grammatica

De grammatica kan je opsplitsen in zinsleer en woordleer.

 

Bij zinsleer verdeel je de zinsdeel in zinsdelen, die je vervolgens benoemt. Dit wordt ook wel redekundig ontleden genoemd. 

Bij het ontleden van een zin begin je altijd met het zoeken van de persoonsvorm.

Er zijn enkelvoudige zinnen met één pv en samengestelde zinnen met meerdere pv's. 

Onder zinsleer vallen ook de bepalingen binnen een zinsdeel.

Bij woordleer, taalkundig ontleden, benoem je de woordsoorten in een zin.