Termen stilistiek

Hier vind je de termen die gebruikt worden bij de analyse van gedichten.

Het gaat hierbij vooral om vormkenmerken, zoals soorten gedichten , rijm, metrum, stijlfiguren en beeldspraak.