Spelling: Tussenletter -n of -s

Tussenletters -e- en -en-
VOORAF: Behoud de schrijfwijze van het linkerdeel als dat zelf al op -en eindigt. Er is dan geen tussenletter.

• het linkerdeel is een zelfstandig naamwoord: 
havengebied, keukentafel, molensteen
• het linkerdeel is een bijvoeglijk naamwoord: 
blikkendoos, dronkenman, goudenregen 
• het linkerdeel is een werkwoordsstam die eindigt 
op -en: rekenwonder, tekenpotlood

• bijzonder geval met een infinitief als linkerdeel: zittenblijven, zittenblijver (zoals in blijven zitten)
We schrijven een tussenletter -e- als we tussen twee 
delen van een samenstelling een extra klank (een 
toonloze /e/, zoals in de) horen. Of we een tussenletter 
-n- schrijven, hangt niet van de uitspraak af, maar van de 
onderstaande regels.
- rijst + brij: rijstebrij
- leeuw + moed: leeuwenmoed

HOOFDREGEL: Schrijf -en- als het linkerdeel een zelfstandig 
naamwoord is met een meervoud op -en, maar niet op -es (toonloze /e/ + meervouds-s). Schrijf -e- in de andere gevallen. Ga van de meest voorkomende 
vormvariant uit als het linkerdeel zowel met als zonder 
eind-e voorkomt.