Twee regels van  Lucebert in Rotterdam op Katendrecht. Deze regels werden ook aangehaald toen ik op 21 juli afscheid nam als docent van De Nassau. Na 36 jaar voor de klas wilde ik wat meer vrijheid en die heb ik gekregen. 

Verder kwam de poëzie heel wat keren bij mijn afscheid ter sprake, in de vorm van citaten (Reve, Schippers), cadeaus of in verwijzingen naar Poëzie Hardop en www.letterlievend.nl. Herman Schaap maakte een mooie pastiche op De Dapperstraat van J. Bloem. Is nu het lesgeven Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij, zoals deze ook dichtte?  

Ik blijf zeker met letterlievend bezig.  


Jan Cornelis, mijn leraar Nederlands op de Nassau Scholengemeenschap in Breda, leerde mij over de ready made, tweede gebruik van kunst en literatuur en van de bijbel en van de klassieken in kunst en literatuur. Door hem leerde ik ook het werk van Gerard Reve waarderen. Eens kwam hij op de fiets in het klaslokaal binnengereden om de bundel Alles op de fiets van Rutger Kopland te bespreken! Hij inspireerde mij voor het leven.   

DAGSLUITING

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U.

------------------------------------------
uit: 'Nader tot u', "Geestelijke Liederen"
Verzamelde Gedichten, Bezige Bij 2001

Docenten gaan

Docent te zijn, is dat een vloek of zegen?
Je zult toch leraar zijn in Nederland..
Daar in Den Haag regeert het onverstand
En alle creativiteit wordt doodgezwegen.

Maar heb je Nederlands van Ineke gekregen,
Dan is bij jou allicht begrip geland
Voor taal en tekst en weet je uit de eerste hand:
Het ware meesterschap bestaat terdege.

Van alles werd door Ineke bedacht
Om voor een onderbouwde les te zorgen
Gedicht, beeld, internet had zij paraat.

En nu een nieuwe fase die haar wacht,
de school is uit, het oog gericht op morgen.
Toekomst die nieuw talent de ruimte laat

 Herman Schaap

Het gedicht van Hermans is tweede gebruik van De Dapperstraat van Jacques Bloem. Meer voorbeelden en het gedicht zelf vind je ook op deze site.